aanvallen

aanvallen
{{aanvallen}}{{/term}}
I 〈onovergankelijk, overgankelijk werkwoord〉
[een aanval doen op] attackassail, assault
voorbeelden:
1   voortdurend aanvallen always be on the attack
     de vijand in de rug/flank aanvallen attack/take the enemy from the rear/in the flank
II 〈overgankelijk werkwoord〉 〈figuurlijk〉
[met woorden bestrijden] attackchallenge
voorbeelden:
1   een testament aanvallen contest a will
     een politicus over zijn uitspraken aanvallen attack a politician about his statements
III 〈onovergankelijk werkwoord〉
[afstormen op] attackcharge, fall/set upon
voorbeelden:
1   de vijand viel op de stad aan the enemy attacked the town
     (op het eten) aanvallen attack (the food)

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Party for Freedom — Infobox Dutch Political Party party name = Party for Freedom party party wikicolourid = PVV leader = Geert Wilders partychair = Geert Wilders | TKleader = Geert Wilders foundation = 22 February, 2006 split = VVD TKseats = ImageSize = width:100… …   Wikipedia

  • Operation Payback — is a coordinated,[1] decentralized[2] group of attacks on opponents of Internet piracy by Internet activists using the Anonymous moniker a group sometimes affiliated with the website 4chan. Operation Payback started as retaliation to distributed… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”